Want de liefde is als een boom, die vanzelf groeit, zijn wortels diep uit doet lopen in heel ons wezen en die blijft uitlopen ook als het hart verbrijzeld is.

Victor Hugo