Heeft een strijder van het licht eenmaal zijn taak volbracht en zijn intenties in daden omgezet, dan heeft hij verder niets meer te vrezen: hij heeft gedaan wat hij doen moest. Hij heeft zich niet door angst laten verlammen - ook al treft de pijl geen doel, de strijder zal nieuwe kans krijgen, omdat hij niet laf is geweest.

Paulo Coelho