Piję, by uczynić ludzi bardziej interesującym.

Groucho Marx