Todo mi patrimonio son mis amigos.

Emily Dickinson